Ewa

Kiedy okazało się ,że Lilith na zawsze opuściła Adama

Księga Pszczoły

Bóg rzekł;”Uczynię Adamowi odpowiednią dla niego pomoc”.I pogrążył On Adama w głębokim śnie i otępieniu,a gdy spał wyjął jedno żebro z jego lewego boku,a miejsce to zapełnił ciałem i z żebra tego uformował Ewę.

Nie uczynił jej z ziemi,tak by nie można było jej postrzegać jako czegoś o naturze obcej mężczyźnie.Nie uczynił jej z przednich części ciała Adama,tak aby nie mogła wynieść się ponad niego,ani też z tylnych części ciała,tak aby nie można jej było poczytać  za nikczemną,ani też z jego prawego boku aby nie miała ona prymatu nad nim,ani też z głowy,aby nie mogła dążyć do władzy nad nim,ani też ze stóp jego,aby nie byłą deptana i pogardzana w oczach jej męża.

 

autor-Hartmann Schedel

Bóg nie uformował Ewy z głowy Adama,tak aby nie mogła ona podnosić swojej z dumą,ani z jego oka,tak aby nie była ciekawską,ani z jego ucha,tak aby nie podsłuchiwała,ani  jego ust,tak aby nie plotkowała,ani z jego serca,tak aby nie była swarliwa,ani z jego ręki,tak aby nie dotykała wszystkiego swoja dłonią,ani z jego stóp,tak aby nie wałęsała się wszędzie.

Bereszit Rabbah

Reklamy
Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 6 Komentarzy

Zobacz wpisy

6 thoughts on “Ewa

 1. bogusia.s

  Ciekawa interpretacja..szkoda że to tylko mity..swojego czasu będąc na forum katolickim sporo pisałam na temat stworzenia świata, specyficzna polemika z kolegą ateistą..bardzo obszerny temat 🙂

 2. Warto zobaczyć…

 3. bogusia.s

  znalazłam dziewczyny to co pisałam kiedyś na forum…to tylko uryweczek całego materiału jaki kiedyś zebrałam w roku 2004 ….materiał skopiowałam w całość z różnych żródeł min. teologii, Biblia, apokryfy, itd..może dopełnię urywkiem ten tamat, bardzo ciekawy temat…
  ________________________________________

  Błędy w zakresie filozofii.
  Podstawą filozofii modernistycznej jest agnostycyzm Kanta i Spencera, wedle których rozum ludzki może poznawać wyłącznie zjawiska, które przejawiają się zmysłom, i tylko o tyle, o ile są one zjawiskami
  Moderniści wyprowadzają stąd bezsensowne teorie.
  W Logice kryterium dla rozumu jest wyłącznie użyteczność, rozum nie poznaje prawdy, a tylko jej symbol; Ontologia dotyczy niepoznawalnych przedmiotów noumenona.

  Tak więc istota i przyczyny rzeczy, niezmienność prawdy, duchowa i nieśmiertelna dusza człowieka oraz inne prawdy metafizyczne są ukryte przed naturalnym ludzkim rozumem, a zasada sprzeczności nie ma żadnego znaczenia.
  Z tego powodu wiedza i historia, które dotyczą zjawisk, powinny być ateistyczne i podejmować rozważania swych przedmiotów bez żadnego odniesienia do Boga.

  Od tych zaprzeczeń przechodzą moderniści do części pozytywnej swej teorii, którą budują na immanentyzmie w taki sposób….. wiedza i historia obejmują dwie dziedziny. Jedna jest zewnętrzna, a mianowicie jest to świat zmysłowy, druga zaś wewnętrzna, to znaczy świadomość, poza nimi pozostaje sfera niepoznawalnego.

  Ponieważ istnieje to, co jest niepoznawalne, które wedle jednych modernistów jest ukryte poza człowiekiem, a wedle innych tkwi zakryte we wnętrzu człowieka, w podświadomości , to pragnienie rzeczywistości boskiej, którego wszyscy doznajemy, porusza zmysł religijny, który powoduje, że boskość staje się rzeczywistością jako podmiot i przyczyna tego zmysłu.
  Moderniści nigdy nie wyjaśniają na czym polega zmysł religijny

  Nasza znajomość prawd, w odróżnieniu od znajomości rzeczy, ma swoje przeciwieństwo, a mianowicie błąd.

  Jeśli chodzi o rzeczy, to możemy je znać lub nie, ale nie istnieje taki realny stan umysłu, który można by określić jako błędną znajomość rzeczy, jeżeli, w każdym razie, ograniczymy się do wiedzy bezpośredniej.
  To, czego doznajemy, musi być czymś. Możemy z naszych doznań wyciągać złe wnioski, ale same doznania nie mogą nas wprowadzać w błąd.

  Jeśli więc chodzi o wiedzę bezpośrednią, to nie ma żadnego dualizmu.
  Ale dualizm pojawia się, jeśli chodzi o znajomość prawd.

  Możemy wierzyć zarówno w to, co jest prawdą, jak w to, co jest fałszem. Wiemy, że w bardzo wielu sprawach różni ludzie wyznają rozbieżne i wzajemnie niezgodne poglądy…….. tak więc pewne przekonania muszą być błędne.

  A skoro przy błędnych przekonaniach obstaje się często równie zdecydowanie, co przy prawdziwych, to powstaje trudne pytanie, w jaki sposób odróżnić jedne od drugich.

  Skąd mamy w danym przypadku wiedzieć, że nasze przekonanie nie jest błędne?

  To pytanie rodzi wiele trudności i nie sposób udzielić na nie odpowiedzi w pełni zadawalającej. Istnieje jednak pytanie wstępne, łatwiejsze, a mianowicie: Co rozumiemy przez prawdę i fałsz?

  Czym jest prawda? i Czym jest fałsz?, nie zaś….. Które przekonania są prawdziwe?” i Które przekonania są fałszywe?.

  Chcąc odkryć naturę prawdy, trzeba uwzględnić trzy kwestie, trzy wymogi, które spełnić musi każda teoria.

  Nasza teoria prawdy musi uwzględnić jej przeciwieństwo, fałsz
  Wydaje się dość oczywiste, że gdyby nie było przekonań, to nie mógłby istnieć ani fałsz, ani prawda, w tym sensie, w jakim są one współzależne.
  Ale, niejako na przekór temu, co zostało właśnie powiedziane, należy zauważyć, że prawdziwość i fałszywość przekonania zależy zawsze od czegoś, co znajduje się całkowicie poza nim samym.

  Trzeci z powyższych warunków skłania nas do przyjęcia poglądu – wśród filozofów w sumie najbardziej rozpowszechnionego – że prawdziwość polega na pewnego rodzaju zgodności między przekonaniem a faktem.

  Większość filozofów a w każdym razie bardzo wielu – twierdziło, że są w stanie dowieść, za pomocą metafizycznych rozumowań a priori, podstawowych dogmatów religijnych, zasadniczej racjonalności wszechświata, iluzoryczności materii, nierealności wszelkiego zła i tak dalej. Bez wątpienia nadzieja na znalezienie racji na rzecz takich tez była najsilniejszym impulsem dla wielu ludzi, którzy całe swe życie poświęcili badaniom filozoficznym czyli …… nadzieja daremna.

  wiedzy o wszechświecie jako całości nie sposób uzyskać uciekając się do metafizyki i że przedstawione dowody, zgodnie z którymi na mocy praw logicznych takie a takie rzeczy istnieć muszą a takie – nie mogą, nie wytrzymują krytycznej analizy.

  W okresie nowożytnym wybitnym przedstawicielem tego rodzaju poglądu był Hegel………….Jego filozofia jest niezwykle trudna, a komentatorzy spierają się o jej poprawną interpretację, okazuje się, iż wiele jest w nich zamętu i nie uzasadnionych założeń.

  Na naturę człowieka, na przykład, składają się wspomnienia i reszta jego wiedzy, jego miłości i nienawiści i tak dalej; a zatem, gdyby nie przedmioty, które zna, kocha lub których nienawidzi, nie mógłby być tym, kim jest.

  nie da się dowieść, że świat jako całość tworzy, zgodnie z przekonaniem Hegla, jeden, harmonijny system…….wielu filozofów żywiło przekonanie, że przestrzeń i czas są jedynie zjawiskami, a nie cechami świata takiego, jakim on jest naprawdę.

  Dziś prace matematyków, np Georga Cantora, okazało się, iż teza o niemożliwości istnienia zbiorów nieskończonych była błędna.

  Filozofię należy studiować nie przez wzgląd na jakieś ostateczne odpowiedzi na stawiane przez nią pytania, skoro z reguły nie możemy wiedzieć, które z takich ostatecznych odpowiedzi są prawdziwe, a raczej przez wzgląd na same te pytania…………. bowiem rozwijają pojęcie o tym, co jest możliwe, wzbogacają jedynie wyobraźnię i zmniejszają dogmatyczną pewność siebie, która nie pozwala umysłowi spekulować.

  Filozofia nie udawadnia nic co mogłoby być dogmatem absolutnym i niepodważalnym …. czyli prawdę którą Należy Udownodnić lecz, nie kończy się slowami … Co Było do Udowodnienia … Bóg obdarzył człowieka rozumem, rozum tworzy myśli filozoficzne które są li tylko wytworem wyobrażni, eksperymentów i nie udawadniają ani jak np. świat został stworzony ani że Bóg nie istnieje ……………………

  Dalej………….

  kobieta jak i mężczyzna są dziełem Bożym oraz oboje posiadają taką samą naturę względem siebie.

  Zaś toria ewolucji usiłuje w sposób naukowy opisać w jaki sposób rozwijał się nasz świat i materia. Teoria nie odpowiada na kluczowe pytanie skąd wziął się świat?.

  Biblijne teksty ani nie popierają ewolucji ani jej nie przeczą. Biblia nie rozstrzyga tego jak kształtował się świat ale obrazuje przede wszystkim ==== -> skąd się wziął świat.
  zobacz – Rz 1:19-21, Heb 11:3, Psalm 10:4, 14:1 i 53:2, Iz 29:16

  ===================================
  Cały proces kształtowania się życia był procesem długotrwałym. Jednak trzeba na wstępie podkreślić, że ewolucja źle pojmowana prowadzi wprost do ideologii ateistycznych typu…. Darwin i Lenin.

  Toteż należy rozumieć, że tchnienie Boga miało miejsce przy kształtowaniu się każdej formy życia czyli pochodzi od Niego i Bóg jest twórcą wszechświata.
  ===================================

  Cytat … Darwiniści twierdzą … Że życie powstało przez przypadek tzn. aminokwasy w jakiś sposób połączyły się w odpowiednio uszeregowane łańcuchy tworząc proteiny, samoistnie powstały kwasy nukleinowe odgrywające kluczową rolę w przekazywaniu cech dziedzicznych i kierowaniu syntezą białek, samoistnie powstały też pierwsze komórki, których budowa i działanie są punktem wyjścia do ewolucji życia, które rozwijało się później przez rozchodzenie się poszczególnych linii rodowych

  W 1952 roku Stanley Miller chciał w swoich badaniach udokumentować teorię ewolucji Darwina czyli dowieść możności powstania życia z materii nieożywionej.
  Natomiast niemiecki uczony Richter żyjący w XIX wieku sądził, że życie zostało rozsiane w kosmosie i że cząstki międzygwiezdne zaszczepiły na planetach zarodki życia.

  Czyli, jeśli by przyjąć, że formy życia narodziły się samoistnie z materii nieożywionej poprzez procesy reakcji chemicznych, to nie sposób wytłumaczyć skąd wzięła się sama materia do zapoczątkowania życia na zmieni, przecież nie powstaje samo z siebie a każde dzieło ma swego twórcę.

  Czyli powstaje tylko jedna odpowiedż, że wszechświat został stworzony ręką Bożą a ewolucja stanowi teorię inteligentnego projektu zaś uciekanie się do ateistycznego rozumienia nauki wprowadzi nas na drogę do nikąd.

  Jak można sądzić po wykopaliskach, pierwszy człowiek najprawdopodobniej pojawił się w Afryce u brzegu Nilu i tam należy szukać kolebki ludzkości. Czy opierając się na zasadach ewolucji, własnych korzeni należy upatrywać jej u zwierząt np. u małpy?

  Przez przekorę można odpowiedzieć że, jeśli człowiekiem nazwiemy żyjący dziś gatunek Homo sapiens czyli, człowiek rozumny i pochodzi on od gatunku Homo erectus czyli, człowiek wyprostowany, to pochodzi on od istoty niezaprzeczalnie ludzkiej PRAWDA?

  Dzisiejszy człowiek posiadając rozum ma prawo dociekać PRAWDY i nie odcina się od nauki.
  czytając Biblię Bóg stwarzał siwa przez 6 dni a w 7 odpoczywał …Ale nie wolno tego rozumieć dosłownie. Na pewno stworzenie świata nie trwało 144 godzin ( 6×24 ) Był to proces trwający miliardy lat!!!

  A jeśli jedna z łapek usilnie się odrywa od liny zwanej, dogmat?.. wszystko zależy jaki człowiek jest i czy pragnie wytężać swoje szare komórki mózgowe czy też trzymać się usilnie słów ustalonych i uznanych, które nie sposób udowodnić czy są prawdą czy arte factum

  Zatem za początek rodzaju ludzkiego człowieka należy rozumieć istotę, która oprócz ciała materialnego posiada ciało duchowe, czyli duszę A to już jest PRAWDA …

  ===================================
  człowiek odrzucił Boga wybierając zło.
  Dla tego na plan pierwszy nasuwa się pogląd, że stworzenie go było zjawiskiem nagłym, niczym pojawienie się królika w kapeluszu.
  Zaś czytając księgę rodzaju na samym wstępie występuje barwny opis stworzenia świata.
  Bóg użył procesów przyrodniczych, by wytworzyć życie.

  Znaczy, że komórki wszelkich form życia zawierają w sobie specyficzne dla siebie informacje potrzebne do powielenia gatunku.
  Te informacje są zawarte w kwasach nukleinowych RNA i DNA. Funkcjonowanie każdej, nawet najprostszej istoty żywej zależy jednak przede wszystkim od cząsteczek zupełnie innego rodzaju czyli białek zaś aminokwasy to cegiełeczki z których zbudowane są łańcuchy białek
  ===================================

  Teoria Darwina została obalna … Encyklia Piusa XII Humani Generis 1950 r. kładzie nacisk na twórczą moc Bożą w dziele stworzenia świata, oraz na fałszywe uogólnianie ewolucji.

  ====================================
  Kościół nie neguje ewolucji jako takiej, jednak stanowczo nie zgadza się z darwinowskim spojrzeniem na nią czyli, życie powstało samoistnie, bez udziału Boga
  ====================================

  Darwinizm jest nie tylko całkowicie bezradny wobec faktu powstania życia ale i nie potrafi wyjaśnić czemu rozwijało się ono w kierunku postępujących oraz doskonalszych form.

  Np.Richard Dawkins twierdził że, stworzyły nas geny i one są motorem ewolucji.
  To znaczy, że jesteśmy tylko podobnie jak rośliny i zwierzęta maszynami przetrwania powołanymi do życia przez geny.

  Mamy zapewnić genom jak najlepsze możliwości tworzenia ich następnych kopii, przesłanie samolubnego genu, najsłynniejszej książki Dawkinsa …”Samolubny gen”
  Zaś min. Huter przyjął, jako pierwotną przyczynę powstania naszego bytu, dwie niezbadane wcześniej boskie energie przestrzeni.

  Nieskończoną wielkość i nieskończoną małość czyli makro i mikrokosmos.
  Takich teorii filozoficznych jest multum lecz nie dają odpowiedzi .. nie dają PRAWDY ………………

  ACZKOLWIEK …………………

  najbardziej znana koncepcja filozoficzna czyli idealizm.

  Filozofowie prezentujący ten pogląd są przekonani, że oprócz świata materialnego istnieje rzeczywistość nadprzyrodzona, którą przenika i uzupełnia świat materialny.
  Dlatego też według nich należy przyjąć istnienie Boga i duszy nieśmiertelnej.

  Istnienie Boga jest tak wszechobecne, jak i powietrze czy woda, niewiara w Boga jest czymś absurdalnym, podobnym do niewiary w wodę czy słońce.

  Teraz człowiek ogarniając odległe obszary kosmosu, nie ma podstaw do personifikowania bóstwa…. To jest paradoks postępu cywilizacji..Stworzone dzieło………. Ogarniany przez nas wszechświat: kosmos, mikrokosmos, odkrycia genetyczne, coraz bardziej przekonują, że w przyrodzie istnieje ogromna mądrość………Boga czuć poprzez jego dzieła, takie jak: Ziemia, Słońce, gwiazdy, rzeki, rośliny, zwierzęta, a przede wszystkim Człowiek…

  filozof nigdy nie stawia Boga na najwyższym stopniu drabiny swojego życia. Jeżeli już zagłębia się w JEGO istnienie to tylko po długich refleksjach i rozważaniach, które snuje przez całe swoje życie, żaden filozof, pomimo tak wielu z ich grona niewierzących nie potrafił podważyć że, Bóg nie istnieje.

  Platon … Nie zaliczał Boga do form lecz do dziedziny duszy i umysłu.
  W jego oczach wzrastała Boga doskonałość.
  Uważał Boga za najwyższy umysł i stwórcę. Platon sugerował dążenie do szybkiego zerwania z realnym światem i szukania wspólnych dróg ze stwórcą. Człowiek jako odbicie Boga powinien Go naśladować i dążyć do osiągnięcia jedności.

  Św.Augustyn … “Wejdź w samego siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda”.

  podsumowując ……….. istota Boga jako absolutu, oznacza wspaniałość wszechświata którą człowiek zawdzięcza Bogu.
  Można w różny sposób dociekać prawa na istnienie Boga jak to obili ….. Platon, Arystoteles, Demokryt i inni …. . Lecz pomimo tego, iż jest tych dowodów dość dużo to zawsze pojawi się wątek, który będzie rozpatrywany na różne sposoby i na tym właśnie polega filozofia.

  Można się starać odkrywać coś, co już dawno zostało przedstawione ale za każdym razem sprowadza się do PRAWDY …. Bóg istnieje tak samo jak człowiek i nie ma takiego dowodu, który obaliłby JEGO istnienie.

  Zdarzają się w życiu różne niewyjaśnione sytuacje, których prawdy czasami nie sposób się dowiedzieć ale na pewno jest ktoś, kto o wszystkim wie.

  Możemy mówić o Nim różnie – Stwórca, Absolut, Bóg, ale zawsze będzie warunkiem koniecznym naszego istnienia.

  Bóg istnieje tak samo jak my. Człowiek w przeciwieństwie do Niego jest istotą stworzoną.

 4. Jutro spokojnie przeczytam
  bo to tekst trudniejszy

 5. bogusia.s

  Można poczytać Asenatko, pamiętam że więcej niż pół dnia wtedy spędziłam przy kompie na szukaniu materiału aby go tak skompletować i ułożyć w całość .. jest ciekawy, długi ale ciekawy .. życzę ci zatem miłego czytania 🙂

 6. bogusia.s

  ps.. nie mogę podać linków z jakich wtedy korzystałam, nie mam już ich ani części autorów nie mam.. to jest tak jakby streszczenie, zlepek wielu materiałów……….

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: