Mitologicznie

Dzień 19

Rdz 37-38,Ps 18,21-51,Łk 19

123

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

Reklamy
Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 18

Rdz 35-36,Ps 18,1-20,Łk 18

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

1

 Biblia Aramejska

Księga Rodzaju 35,8

2

Debora piastunka

Księga Rodzaju 24,59

Wyprawili więc swoją siostrę Rebekę,jej piastunkę (…)

patrz  Księga Sędziów 4

4.W tym czasie sporne sprawy Izraela rozsądzała prorokini Debora,żona Lappidota

5.Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama a Betel (…)

Biblia TysiącleciaWtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem, który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu.

Tora-8.I umarła Debora,karmicielka Riwki;i pochowana  została poniżej Bet-El,pod dębem i nazwano imię jego:Dąb płaczu.

 

Ewangelia św.Łukasza

345

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

parusz-faryzeusz

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 15

Rdz 29-30,Ps 15,Łk 15

123

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

 

Łk 15,11-32

Pompeo Batoni, Powrót syna marnotrawnego

Pompeo Batoni, Powrót syna marnotrawnego

Dwa sposoby patrzenia na przypowieść,poprzez:

1.Ojca-radość z powrotu syna,bezwarunkowa miłość do dziecka

2.Starszego brata-żal z powodu niedocenienia przez ojca trwania przy nim i wywiązywania się z wszelkich obowiązków.Poczucie niesprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o przekaz religijny-Podkreślenie bezinteresownej,wybaczającej miłości Boga dla człowieka.

Można także odnieść  ten tekst do części chrześcijan,którzy znani są z tego,że z wielką łatwością przychodzi im ocenianie innych.Mają w sobie spory pierwiastek niechęci do wszystkich innych których uważają za grzeszników.A sami zasklepiają się w postępującym formalizmie,w którym nie ma miejsca na miłosierdzie.

0102

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 13

Rdz 25-26,Ps 13,Łk 13

ketura

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 12

Rdz 23-24,Ps 12,Łk 12

123

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 11

Rdz 21-22,Ps 11,Łk 11

Akeda

Akeda II

Biblia Aramejska
123

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 8

15-16,Ps 8,Łk 8

Ismael

Księga Rodzaju 16

11.I dalej mówił do niej (anioł Jahwe)

-Otoś jest brzemienna:urodzisz syna

i dasz my na imię Ismael,

bo Jahwe usłyszał twe biadanie.

12.Będzie to człowiek nieujarzmiony;

jego ręka-przeciw wszystkim,

ręka wszystkich-przeciw niemu!

Etymologicznie Ismael (Jiszma-el) znaczy :Bóg słyszy

ismael

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 5

Rdz 9-10,Ps 5,Łk 5

1001

 

Bereszit,Noach  9,22

I ujrzał Cham ,ojciec Kanaana,nagość ojca swego,-i powiedział to dwom braciom swoim na  dworze

2002

1.„Żydowskie legendy biblijne”-Micha Josef Bin Gorion

2.„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , | 2 Komentarze

Dzień 4

Całość zdjęć umieszczonych w notce pochodzi z

„Rozmowy o Biblii”-Anna Świderkówna

Rdz 7-8,Ps 4,Łk 4

Jeżeli chodzi o Potop należy pamiętać ,że autorzy nie mieli na myśli całego świata w naszym teraźniejszym rozumieniu.

Potop pod różnymi wersjami znany jest prawie u wszystkich ludów zamieszkanych kontynentów

Najbardziej znany znajduje się w Eposie Gilgameszu

0

Historia Potopu zawiera w sobie tradycję jahwistyczną (J) i kapłańską (P)

123456

Categories: Biblia w 365 dni, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , | Dodaj komentarz

Stworzenie według Popol Vuh

Popol Vuh rozdział I

Oto pierwsza opowieść,pierwsze opisanie.Nie było jeszcze człowieka ni zwierzęcia,ptaków,ryb,krabów,drzew,kamieni,pieczar,wąwozów,ziół ani lasów:jedno tylko niebo istniało.

Nie ujawniło się jeszcze oblicze ziemi.Było tylko spokojne morze i niebo w całej swej rozciągłości.

Nic nie było dookoła, nic nie czyniło hałasu; nic się nie poruszało ani nie przesuwało, ani nie wydawało dźwięku na niebie.

Nie było niczego,co by się wznosiło;jedna tylko spoczywająca woda,łagodne morze,samotne i spokojne..Nie było niczego obdarzonego życiem.

Istniał tylko bezruch i cisza w ciemnościach, w nocy. Tylko Stwórca, Twórca, Tepeu, Gucumatz, Rodzice znajdowali się w wodzie otoczeni jasnością.Ukryci byli pod piórami zielonymi i błękitnymi,dlatego nazywa się ich Gucumatz.Wielcy to mędrcy,wielcy myśliciele. Tak zatem istniało niebo i również Serce Nieba, takie jest bowiem imię Boga i tak on się zowie.

Wówczas zjawiło się słowo;Tepeu i Guzuma z w ciemności,w nocy,i mówili ze sobą Tepeu i Guzumatz.Radzili,pytając się wzajem i rozważając,i zgodzili się,i połączyli swe słowa i myśli.

A kiedy tak rozważali,okazało się jasno,że gdy wzejdzie jutrzenka,winien pojawić się człowiek.Nakazali więc,aby powstały i urosły drzewa i pnącza i aby narodziło się życie i został stworzony człowiek.W mrokach i pośród nocy postanowiło tak Serce Nieba,które zwie się Huracan.

Pierwszy ma na imię Caculhá Huracán. Drugi to Chipí-Caculhá. Trzeciego nazywają Raxa-Caculhá. Ci trzej są Sercem Nieba.

Wówczas spotkali się Tepeu i Gucumatz; wówczas radzili nad życiem i jasnością… […]

– Niechaj się stanie! Niech wypełni się pustka! Niechaj cofnie się woda i odsłoni [przestrzeń], niech wynurzy się ziemia i niech okrzepnie! – tak powiedzieli.

[…] Tak rzekli i stworzyli ziemię. Tak zaprawdę dokonało się stworzenie ziemi. – Ziemia! – wymówili, i w jednej chwili się stała.

Categories: Mitologicznie | Tagi: , , | 2 Komentarze

Orfeusz i Eurydyka

Orfeusz był synem muzy Kalliope i boga trackiej rzeki Ojagrosa (za jego ojca uchodził też Apollo).

Kiedy śpiewał lub grał na lutni to robił to tak  pięknie, że wszystko, co żyło, zbierało się wokół, by go słuchać w zachwycie..  Jego ukochaną żoną,była driada(nimfa leśna) Eurydyka, która zmarła ukąszona przez węża.. Zrozpaczony Orfeusz zstąpił do Hadesu,by odzyskać małżonkę. Czarem swej muzyki zyskał przychylność Cerbera,Persefony i Hadesa,który przyrzekł zwrócić mu Eurydykę,o ile nie spojrzy za siebie w drodze do wyjścia z jego królestwa.

Niestety Orfeusz zapomniał jednak o umowie i odwrócił się spoglądając na swą małżonkę,a wtedy Eurydyka w jednej chwili zamieniła się w cień i znikła bez śladu.

Nie mogąc już powtórnie uzyskać wstępu do Hadesu,zrozpaczony Orfeusz błąkał się po świecie.

Сергей Панасенко-Михалкин

Cerber-trzygłowy pies, który strzegł wejścia do świata zmarłych

Categories: Mitologicznie | Tagi: , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Chaos

Gdy jeszcze morza nie było, ni ziemi,

Ni wzniesionego nad tym wszystkim nieba,

Natura taka sama jawiła się

Wszędzie. I właśnie to nazwano Chaos.

Był to skłębiony ogrom i nic więcej.


Owidiusz -‚Przemiany”


Zaiste najpierw Chaos powstał, potem Gaja

Rozłożysta,bezpieczna podstawa dla wszystkich

Nieśmiertelnych,co śnieżnym władają Olimpem

I mglisty Tartar w głębi pod rozległą  ziemią

I Eros, najpiękniejszy z nieśmiertelnych bogów.

Wątlacy członki,który i bogom,i ludziom

Ujarzmia w sercach rozum i mądre zamysły.

Z Chaosu Ereb się wyłowił i Noc czarna.

A z Nocy Eter oraz D

zień się narodziły


Hezjod-„Teogonia”

„Mitologia Greków i Rzymian”-Zygmunt Kubiak

Chaos (gr. Χάος Cháos „szczelina”, łac. Chaos, „pustka”) – uosobienie Próżni pierwotnej;praelement Wszechświata

Gaja (gr. Γαῖα Gaia, Gaiē, , łac. Gaea, Terra, Tellus, ‘Ziemia’)-bogini personifikująca ziemię jako pratworzywo świata.

Tartar (gr. Τάρταρος Tártaros)-najniższa część krainy podziemi

Eros (gr. Ἔρως Érōs, łac. Amor)-miłość,praprzyczyna Wszechswiata

Ereb (gr. Ἔρεβος Erebos, łac. Erebus, ‘mrok’)-personifikacja podziemia

Nyks (także Noc, gr. Νύξ Nýx, łac. Nox, ‘noc’)-personifikacja nocy


Categories: Mitologicznie | Tagi: , , , , , , , | Dodaj komentarz

Mojry

John M.Strudwick


Mojry (gr. Μοῖραι Moirai)

W mitologi greckiej boska personifikacja części ludzkiego losu.

Początkowo istniała jedna Mojra (Homer),następnie pojawiły się trzy (Hezjod).

Kloto- „Przędząca”;  gr.Κλωθώ

Lachesis-„Przeznaczająca”;  gr.Λάχεσις

Atropos-„Nieodwracalna”;  gr.;Ἄτροπος

Mojry wyobrażano sobie jako trzy stare prządki przy pracy.

Kloto przędła nić ludzkiego życia,Lachesis wyznaczała jej długość,zaś Atropos w odpowiedniej chwili przecinała ją.

Od dawna wstając rano z łóżka proszę Atropos ,żeby mimo wyroku Lachesis

darowała mi jeszcze jeden dzień.

Alfred Agache

W Rzymie Mojry zidentyfikowano z Parkami

Categories: Mitologicznie | Tagi: , | Dodaj komentarz

Blog na WordPress.com.