Posts Tagged With: Apokryfy

Dzień 16

Rdz 31-32,Ps 16,Łk 16

Opowieść o bogaczu i Łazarzu

Rdz 16,22

I umarł ubogi ,i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama (…)

12

3

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

Łono Abrahamowe – zwrot jest konceptem judaistycznym Drugiej Świątyni, który odnosi się do miejsca w Szeolu (greckie Hades), gdzie – jak niektórzy Żydzi wierzyli – prawi po śmierci czekali na Dzień Sądu.

Wikipedia

Reklamy
Categories: Biblia w 365 dni, Religijnie | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Persowie ze Wschodu

apokryfy-nowego-testamentu-ewangelie-apokryficzne-tom-1-1-b-iext13335691

 Korespondencja Longinusa z Augustem*

(wersja w Scholionie Teodora BarKoni)

Longinus, filozof, posłał [następujący list] do cesarza:

„Wiedz, o królu, że Persowie ze Wschodu wkroczyli na terytorium twego królestwa i przybyli do Palestyny przynosząc dary dla małego chłopca, który się tam urodził. Kim on jest i czyim jest synem, jeszcze nie słyszeliśmy. Zechciej teraz ty zbadać tę sprawę”.

Sacra Augusta do Heroda:

„Cesarz August do Heroda, satrapy kraju Palestyny. Pokój!

Usłyszałem że cudzoziemcy przybyli z kraju Wschodu do kraju Palestyny, złożyli hołd i ofiarowali dary małemu dziecku, o którym słyszeliśmy, że tam się urodziło. Powiadom nas, kim jest i czyim jest synem ten, do którego zostały przysłane dary, i z jakiej przyczyny zostały mu ofiarowane”.

Odpowiedź Heroda:

„Herod do naszego pana cesarza Augusta. Pokój!

Gdy zobaczyłem tych mężów, którzy przybyli ze Wschodu, pomyślałem, że są to albo szpiedzy, albo [wrogowie], którzy przybyli, by walczyć przeciw nam. Gdy ich spytałem: «Co robicie w naszym kraju?», odpowiedzieli w te słowa: «[Przybyliśmy] z powodu tradycji [którą] otrzymaliśmy od naszych ojców [a która zawierała takie przykazanie]: ‚Gdy zobaczycie gwiazdę świetlistą, weźcie dary i udajcie się do kraju Judei, bowiem tam urodzi się król Mesjasz. Padnijcie przed nim na ziemię i ofiarujcie [mu] dary. Obyście tego nie zlekceważyli!’ Przybyliśmy więc zgodnie z tym, co nam przykazano».

[Później,] gdy się zorientowałem, że ci mężowie nie wrócili do mnie [jak obiecali]. Ty zaś nie kłopocz się tą sprawą, bo on został zabity wraz z tymi chłopcami. Miej się dobrze!”

Z cyklu o Trzech Magach (Królach)

*W literaturze syryjskiej zachowała się apokryficzna korespondencja mędrca czy filozofa imieniem Longinus z cesarzem Augustem, dotycząca wizyty Magów w Betlejem. Longinus powiadamia cesarza o tym, że na teren cesarstwa rzymskiego przybyli „Persowie ze Wschodu”, by złożyć dary pewnemu chłopcu niedawno urodzonemu w Judei. Cesarz odpowiada, że zasięgnie w tej sprawie informacji od Heroda.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 3 Komentarze

Boże Narodzenie

Ewangelia Pseudo-Mateusza

Boże Narodzenie 13

1. Po pewnym czasie na podstawie edyktu cesarza Augusta ogłoszono, aby każdy zgłosił się w swojej ojczyźnie dla wpisania się na listę. Spis ten sporządził Cyrynus, namiestnik Syrii. Tak więc Józef wraz z Maryją zmuszony był udać się do Betlejem, ponieważ stamtąd pochodził, a Maryja była z pokolenia Judy, z domu i ojczyzny Dawida. (…)

2. Gdy anioł to oznajmił, rozkazał zatrzymać zwierzę juczne – nadszedł bowiem czas rozwiązania -i polecił, by Maryja zsiadła ze zwierzęcia i weszła do podziemnej jaskini, w której nigdy nie było światła, lecz panowała wieczna ciemność, gdyż nie dochodziło tam światło dnia. Kiedy Maryja weszła do środka, grotę oblała jasność, jak gdyby zaświeciło w niej słońca. Boskie światło tak rozjaśniało grotę, jakby to była szósta godzina dnia. I jak długo Maryja tam przebywała, czy w nocy, czy we dnie, światłość owa zawsze świeciła. I tu porodziła Syna, którego, gdy się rodził, otoczyli aniołowie, a gdy się narodził i stanął na swych nogach, natychmiast zaczęli Go wielbić mówiąc: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

 

nolde

Emil Nolde-„Święta noc”
Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 4 Komentarze

Narodzenie Jezusa

Ewangelia Barnaby

Rozdział III-Cudowne narodzenie Jezusa i objawienie się Aniołów,którzy chwalą Boga

 

W tym czasie rządził w Judei Herod z dekretu cesarza Augusta.Piłat był jego zastępcą,a Annasz i Kajfasz kapłanami.Wówczas na mocy dekretu Augusta nastąpił ogólny spis ludności i każdy udawał się do swej ojczyzny i do swego pokolenia,by go zapisano.

Józef,pochodzący z Nazaretu,miasta w Galilei,wyruszył z Maryją,swoją brzemienną małżonką,aby udać się do Betlejem,swojego miasta,jako że był z pokolenia Dawida,aby zostać zapisany,jak tego wymagał dekret cesarski.

Gdy więc przybył do Betlejem,a było to niewielkie miasteczko ,a tłum pielgrzymów był wielki,nie znalazł miejsca;znalazł jednak mieszkanie poza miastem,w zagrodzie zrobionej po to,aby dać przytułek pasterzom.Gdy Józef tam przebywał,dokonały się dla Maryi dni,aby porodziła.

Dziewicę otoczył ogromny blask i porodziła bez bólu swego syna,wzięła go na ramiona i owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie,bo nie było dla nich miejsca w gospodzie.Nad gospodą zaś zstąpiło wielkie mnóstwo aniołów błogosławiąc Boga i zwiastując pokój wszystkim ludziom bogobojnym.

Maryja i Józef chwalili Pana za narodzenie Jezusa i z wielka radością troszczyli się o niego […]

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , | 1 komentarz

Anna matka Marii

Potrójne małżeństwo Anny  (Trinubium Annae)

w Protoewangelii Jakuba

Anna i Emeria były siostrami.Emeria urodziła Elżbietę,matkę Jana Chrzciciela,Anna natomiast miała trzech mężów:Joachima,Kleofasa i Salome.

Tilman Riemenschneider „Święta Anna z Joachimem, Kleofasem i Salome” ok. 1510/10 – Berlin, Bode Museum

Z Joachima Anna zrodziła Maryję,Matkę Chrystusa.Po śmierci Joachima poślubiła Kleofasa,z którego miała córkę imieniem Maria nazywaną Kleofasową ;Kleofas zaś jako ojciec,oddał swemu bratu,Józefowi,Maryję,Matkę Chrystusa,która była jego pasierbicą (filiastra);swoją zaś córkę,którą zrodził z Anny ,dał za żonę Alfeuszowi,z której narodził się Jakub i drugi syn Józef,stąd nazywany Jakubem Alfeuszowym .Gdy zaś umarł Kleofas,Anna po raz trzeci poślubiła męża imieniem Salome,któremu zrodziła trzecią córkę,także nazwaną Maria.Ta zaś poślubiła Zebeusza.Z niej narodzili się Jakub Większy i Jan Ewangelista.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , | 2 Komentarze

Rodzeństwo Jezusa

Łukasz 2,7

I powiła syna pierworodnego,i zawinęła w pieluszki(…)

komentarz

Z określenia,że Maryja urodziła syna swego pierworodnego (prototokon),nie wynika,że po Nim miała dalsze dzieci,a Jezus miał młodsze od siebie rodzeństwo.Przymiotnik powiem prototokos oznacza pierwsze dziecko niezależnie od tego,czy po nim przyszły dalsze,czy też było ono jedynakiem.

Marek 6,3

Czyż On nie jest cieślą,synem Maryi i bratem Jakuba i Józefa,i Judy,i Szymona?I czyż Jego siostry nie żyją tutaj,wśród nas?

także  Mateusz 13,55-56

Biblia Poznańska

Protoewangelia Jakuba 9,105

(…)I sprzeciwił się Józef,i rzekł:”Mam synów,jestem starcem (…)”

Legenda o Św.Józefie Cieśli 2

1.Był pewien człowiek imieniem Józef w mieście Betlejem,należącym do Żydów i będącym miastem króla Dawida

2.a był doskonale wykształcony w mądrości oraz w zawodzie ciesielskim.

3.I ten człowiek imieniem Józef pojął żonę dla związku małżeństwa świętego,i urodziła mu synów oraz córki:czterech chłopców i dwie dziewczynki.Takie były ich imiona:Judasz,Jozetos,Jakub i Szymon.Córki zaś nazywały się Lizja i Lidia.

4.Jednak żona Józefa zmarła,jak postanowiono każdemu człowiekowi,zostawiając Jakuba jako małe dziecko.

Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus. Obraz Guido Reni, ok. 1635.

W większości komentarzy możemy przeczytać,iż Jezus był jedynym  synem Marii i Józefa

oraz ,że teksty z Marka i Mateusza dotyczą jego kuzynów a nie braci.

komentarz Biblia Tysiąclecia

Nie bracia rodzeni, lecz stryjeczni lub cioteczni, albo kuzyni. Język hebr. i aram. nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie bliższych krewnych

Ja uważam,że Jezus prawdopodobnie mógł być jedynakiem,ale miał rodzeństwo przyrodnie;dzieci Józefa z jego poprzedniego małżeństwa.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , , , | Dodaj komentarz

Wniebowzięcie

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Apokryfy o odejściu Maryi

Transitus R

Wniebowzięcie Maryi(,,,)

46.Gdy oni tak wspólnie rozmawiali o nauce i wierze,i wielu innych sprawach,a siedzieli przed bramą grobowca,oto Pan Jezus przybył z niebios,a Michał i Gabriel byli z Nim(…)

47.Wtedy dał znak Michałowi i rzekł Michał w mowie właściwej aniołom,i zstąpiły na nich chmury,a na każdej chmurze tysiące aniołów i śpiewały przed Panem,i rzekł Pan do Michała,aby wziął ciało Maryi na chmurę i złożył je w raju.A gdy ciało Maryi zostało wzięte,powiedział Pan do Apostołów,aby się zbliżyli doń.I gdy oni wstąpili na chmurę i zaśpiewali głosami anielskimi,Pan nakazał chmurom,aby udały się na wschód,ku krainie raju.

48.I skoro zbliżyli się do raju złożyli ciało Maryi pod drzewem życia.I przyniósł Michał jej świętą duszę i złożył w jej ciele.(…)

Guido Reni

Transitus Melitona z Sardes

Pogrzeb i Wniebowzięcie Maryi(…)

15.3 Wtedy rzekł Piotr i inni Apostołowie:”Panie wybrałeś najpierw tę oto służebnicę Twoją,by stała się  dla Ciebie niepokalaną komnatą (…) Jeśliby więc to mogło być w mocy Twojej łaski,wydaje się nam ,sługom Twoim,że jest rzeczą słuszną,aby tak jak Ty przezwyciężywszy śmierć królujesz w chwale,tak również ona po wskrzeszeniu ciała została doprowadzona pełna radości do nieba.

16.1 Wtedy rzekł zbawiciel;”Niech się stanie według waszego zdania!” I nakazał archaniołowi Michałowi,by przeniósł świętą duszę Maryi.I oto Michał archanioł odwalił kamień od wejścia grobu,i rzekł Pan :”Przyjaciółko moja i bliska moja,która nie znalazłaś zepsucia przez współżycie,nie będziesz cierpiała rozkładu ciała w grobie.”2.I natychmiast zmartwychwstała Maryja z grobu,i błogosławiła Pana,o padłszy do Jego stóp powiedziała wielbiąc Go:”Nie mogę Ci oddać godnego podziękowania,Panie,za Twoje niezmierne dobrodziejstwa,których raczyłeś udzielić mnie,Twojej służebnicy.Twoje imię,Zbawco świata,Boże Izraela niech będzie błogosławione na wieki!”

17.1 I ucałowawszy ją odszedł Pan,i duszę jej przekazał aniołom,aby ją zanieśli do raju.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , | 2 Komentarze

Zmartwychwstanie Jezusa

Ewangelia Piotra

9.34.Wcześnie, gdy świtał dzień sobotni, przybył tłum z Jerozolimy i okolicy, aby zobaczyć opieczętowany grób.35. Ale w nocy, gdy świtał dzień Pański [niedziela], a grobu strzegły straże kolejno po dwóch, odezwał się wielki głos w niebie,3.6 i ujrzeli, jak otwarło się niebo i dwu mężów zstąpiło stamtąd odzianych wielkim blaskiem i zbliżyło się do grobu,37. a ów kamień, który zamykał wejście, stoczywszy się sam odsunął się na bok, grób się otworzył i obydwaj młodzieńcy weszli doń.

10.38. Gdy więc owi żołnierze ujrzeli to, obudzili centuriona i starszych – oni bowiem tam byli pełniąc straż-39. i gdy opowiedzieli im to, co ujrzeli, zobaczyli znowu trzech mężów wychodzących z grobu: dwu podtrzymywało jednego, krzyż im towarzyszył,40. a głowy dwu sięgały aż do nieba, podczas gdy głowa tego, który był przez nich prowadzony, przewyższała niebiosa.41 .I usłyszeli głos z nieba mówiący: „Czy zwiastowałeś tym, którzy śpią?”42. I dała się słyszeć odpowiedź z krzyża: „Tak”.

Zdjęcie ze strony tezeusz.pl

Categories: Religijnie | Tagi: , , | Dodaj komentarz

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Ewangelia Piotra

 4.10 I przyprowadzili dwu złoczyńców, i ukrzyżowali pomiędzy nimi Pana. On zaś milczał, jakby nie doznawał żadnego bólu.11 A gdy podnieśli krzyż, umieścili napis: „Ten jest królem Izraela”.12 I położywszy szaty przed Nim, podzielili je i rzucili o nie losy.13 A jeden spośród owych złoczyńców złorzeczył im, mówiąc: „To, co my znosimy, cierpimy za nasze niegodziwości, ale ten, który stał się zbawcą ludzi, cóż wam uczynił złego?”.14 I oburzywszy się przeciw Niemu, zakazali łamać Mu nogi, aby umarł w cierpieniach.

5. 15 Było południe, a ciemność zapadła nad całą Judeą. I zlękli się, i zaniepokoili, aby słońce nie zaszło, ponieważ jeszcze żył; a stoi napisane dla nich: „Słońce niech nie zachodzi nad tym, na kim wykonano wyrok śmierci”.16 I jeden z nich powiedział: „Dajcie Mu pić żółci z octem”. I zamieszawszy dali Mu pić.17 I wypełnili wszystko, i zgromadzili na swe głowy grzechy.18 Przychodzili liczni z łuczywami, bo myśleli, że już zapadła noc, a niektórzy się wywracali.19 A Pan zawołał, mówiąc: „Mocy moja, mocy moja, opuściłaś mnie”, i został wzięty [do nieba].20 I w tej samej chwili rozdarła się na dwoje zasłona świątyni jerozolimskiej.

Ewangelia Nikodema 

11.1 Była zaś prawie godzina szósta w  dzień,a nastały  ciemności na całej ziemi ,aż do godziny dziewiątej.Gdy zaś słońce się zaciemniło oto rozdarła się zasłona w świątyni na dwie części z góry do dołu,a  Jezus zawołał wielkim głosem „Uia ala hohe  fri to le”,co tłumaczy się: „W ręce twoje o,Panie,oddaję ducha mojego”. To powiedziawszy , oddał ducha. Gdy zaś centurion ujrzał, co się stało, chwalił Boga i mówił: „Ten człowiek był sprawiedliwy”. A całe cały lud stojący wokół przeląkł się na ten widok,a rozważając to,co się stało,powracał [do domów] bijąc się w piersi.

 

Categories: Religijnie | Tagi: , , | 1 komentarz

Dobry Łotr

Ewangelia wg św.Łukasza 23

39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

41 My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Biblia Tysiąclecia

Łukasz 23,43

Zaprawdę powiadam ci,jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju

Biblia Poznańska

Apostolski symbol wiary

…umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa…

Zawsze się zastanawiałam jak mógł Jezus obiecać łotrowi,że „Dziś ze Mną będziesz w raju‚-jak sam zstąpił do piekieł?

Kiedyś przeczytałam (tylko już niestety nie pamiętam gdzie),że może nastąpiła pomyłka przy kopiowaniu tekstu.

I powinno być (zmienione miejsce przecinka)

Zaprawdę, powiadam ci dziś ,ze Mną będziesz w raju.

Wtedy tekst brzmi bardziej logicznie i prawdopodobnie.

***

Złoczyńca zwany Dobrym Łotrem

W Ewangelii Nikodema ma na imię Dyzma

W Cyklu Piłata;:Opowiadanie Józefa z Arymatei- Demas

Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 2 Komentarze

Mędrcy ze Wschodu

Na podstawie Ewangelii Dzieciństwa Ormiańskiej

Jezus i Maryja przebywali z dzieciątkiem w grocie,w ukryciu i nie wychodzili,aby nikt o Nim się nie dowiedział.(…),oto Mędrcy ze Wschodu,wyjechawszy ze swoich krajów z liczną armią(…).Trzej królowie  Mędrcy byli braćmi.

Pierwszym był Melkon,król Persów,

drugim Gaspar,król Hindusów.

trzecim Baltazar,król Arabów.

Zastępy ,które im towarzyszyły,liczyły dwanaście tysięcy ludzi,cztery tysiące z każdego królestwa.(…)

Zobaczyli Dziecię w żłobie dla bydląt i królowie,książęta i panowie padli przed Nim na twarz z twarzą zwrócona ku ziemi i cały lud,który był w ich licznym wojsku,każdy po kolei przynosił dary i składał je Mu.

Najpierw przyszedł Gaspar,król Indii.Rozłożył on nard kosztowny,mirrę,aromaty,cynamon,kadzidło oraz inne zapachy i olejki pachnące.I natychmiast woń nieśmiertelności napełniła jaskinię,gdzie przebywali.

Następnie Baltazar,król Arabów,otworzył swoje obfite skarby,aby je ofiarować Dziecięciu,złoto,srebro,drogie kamienie,wspaniałe perły i szafiry wielkiej ceny.

Z kolei Melkon,król Persów,przyniósł mirrę,aloes,purpurę,a także wstęgi lniane.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , , | 1 komentarz

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.