Posts Tagged With: Chrystus

Słuchać,a nie rozumieć

Marek 4

10.Kiedy znalazł się sam,ci,którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma,pytali się go 0o przypowieści.

11.I mówił im:

-Wam powierza się tajemnicę królestwa,innym zaś,którzy nie są z wami podaje się wszystko w przypowieściach:

12.”Aby patrzeli ,anie widzieli,

słuchali,a nie rozumieli,

i aby się przypadkiem nie nawrócili,

i nie odkryli tajemnicy”

Biblia Poznańska

11.Odpowiedział im;”Wam została dana tajemnica Królestwa Bożego,ale dla tamtych na zewnątrz wszystko jest w przypowieściach 12.aby

zawsze patrzyli.ale nigdy nie widzieli,

zawsze słuchali,ale nigdy nie rozumieli.

Bo w przeciwnym razie mogliby się nawrócić i otrzymać przebaczenie,”

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Jerzy Prokopiuk ( w „Lucyferiana:między Lucyferem a Chrystusem”)

„Okrucieństwo Chrystusa.Zaplanowane gubienie ludzi?”

Dlaczego nie wszyscy dopuszczenia są do tego ,żeby zrozumieć?

Reklamy
Categories: Religijnie | Tagi: , , | 6 Komentarzy

Stosunek Jezusa do matki

Chrystus jest więc jedną osobą, ale ma dwie natury, boską i ludzką. Obie natury tworzą jedną osobę, są złączone, ale – co ważne – nie zmieszane.

mateusz.pl

Jaka więc była ludzka natura Jezusa do swojej matki

Ewangelia św.Jana 19

 25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Ewangelia św.Jana 2

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto*? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

W komentarzach do Biblii przeczytałam,że

*Jezus posłużył się tutaj wyrazem „Niewiasto” w odniesieniu do swojej Matki przypuszczalnie także dlatego, że chciał podkreślić Jej nową godność w stosunku do całej ludzkości, nawiązując do pierwszej niewiasty-matki Ewy

Może i tak jest-nie kwestionuje

Ale zabrakło mi w Jezusie natury ludzkiej,bo czyż w godzinie śmierci patrząc na stroskaną twarz matki,która stoi pod krzyżem nie powinien chociaż raz zwrócić się do niej-Matko.Tak po ludzku.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , | 3 Komentarze

Blog na WordPress.com.