Posts Tagged With: Gucumatz

Stworzenie według Popol Vuh

Popol Vuh rozdział I

Oto pierwsza opowieść,pierwsze opisanie.Nie było jeszcze człowieka ni zwierzęcia,ptaków,ryb,krabów,drzew,kamieni,pieczar,wąwozów,ziół ani lasów:jedno tylko niebo istniało.

Nie ujawniło się jeszcze oblicze ziemi.Było tylko spokojne morze i niebo w całej swej rozciągłości.

Nic nie było dookoła, nic nie czyniło hałasu; nic się nie poruszało ani nie przesuwało, ani nie wydawało dźwięku na niebie.

Nie było niczego,co by się wznosiło;jedna tylko spoczywająca woda,łagodne morze,samotne i spokojne..Nie było niczego obdarzonego życiem.

Istniał tylko bezruch i cisza w ciemnościach, w nocy. Tylko Stwórca, Twórca, Tepeu, Gucumatz, Rodzice znajdowali się w wodzie otoczeni jasnością.Ukryci byli pod piórami zielonymi i błękitnymi,dlatego nazywa się ich Gucumatz.Wielcy to mędrcy,wielcy myśliciele. Tak zatem istniało niebo i również Serce Nieba, takie jest bowiem imię Boga i tak on się zowie.

Wówczas zjawiło się słowo;Tepeu i Guzuma z w ciemności,w nocy,i mówili ze sobą Tepeu i Guzumatz.Radzili,pytając się wzajem i rozważając,i zgodzili się,i połączyli swe słowa i myśli.

A kiedy tak rozważali,okazało się jasno,że gdy wzejdzie jutrzenka,winien pojawić się człowiek.Nakazali więc,aby powstały i urosły drzewa i pnącza i aby narodziło się życie i został stworzony człowiek.W mrokach i pośród nocy postanowiło tak Serce Nieba,które zwie się Huracan.

Pierwszy ma na imię Caculhá Huracán. Drugi to Chipí-Caculhá. Trzeciego nazywają Raxa-Caculhá. Ci trzej są Sercem Nieba.

Wówczas spotkali się Tepeu i Gucumatz; wówczas radzili nad życiem i jasnością… […]

– Niechaj się stanie! Niech wypełni się pustka! Niechaj cofnie się woda i odsłoni [przestrzeń], niech wynurzy się ziemia i niech okrzepnie! – tak powiedzieli.

[…] Tak rzekli i stworzyli ziemię. Tak zaprawdę dokonało się stworzenie ziemi. – Ziemia! – wymówili, i w jednej chwili się stała.

Reklamy
Categories: Mitologicznie | Tagi: , , | 2 Komentarze

Blog na WordPress.com.