Posts Tagged With: KŻNT-NTPŻ

Dzień 128-142

1 Sm 17-31,2 Sm 1-16,Syr 37-51,1Kor 15-16,2 Kor 1-13

2 List do Koryntian

Biblia Poznańska

1

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

2

34

Reklamy
Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 125-127

1 Sm 11-16,Syr 34-36,1Kor 12-14

 1 List do Koryntian

123

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 110-112

Sdz5-10,Syr 19-21,Mk 13-15

Ewangelia św.Mark 14

1234

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 93-109

Pwt 29-34,Joz 1-24,Sdz 1-4,Syr 2-18,Rzym 12-16,Mk 1-12

Ewangelia św.Marka 12

1234
„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 76-80

Lb 31-36,Pw 1-4,Ps 2-36,Mt 23-27

Ewangelia św.Mateusza 27,25

A cały lud na to:

-Krew Jego na nas i na dzieci nasze.

12

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , | Dodaj komentarz

Dzień 56-64

Kpł 21-27,Lb 1-8,Job 25-32,Mt 4-11

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA -Ewangelia św.Mateusza 5,3-11

Biblia Warszawska

12

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

345

Biblia Poznańska

67

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , | Dodaj komentarz

Dzień 51-55

Kpł 11-20,Job 20-24,DzAp 27-28,Mt 1-3

Faryzeusze i Saduceusze

12

 

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , | Dodaj komentarz

Dzień 27

Wj 3-4,Ps 26,DzAp 3

Księga Wyjścia 3,14

Biblia Warszawska

A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem,który jestem.I dodał: Tak powiesz do synów Izraelskich:Jahwe posłał mnie do was

Biblia Poznańska

Bóg odrzekł Mojżeszowi

-Jestem, który Jestem!

I dodał:

Tak odpowiesz synom Izraela: „JESTEM przysłał mnie do was».

PŚ  w Przekładzie Nowego Świata

Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza:”OKAŻE SIĘ,KIM SIĘ OKAŻĘ”.I dodał :”Oto,co masz powiedzieć synom Izraela:”OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was”.

Tora,Szmot

I rzekł Bóg do Mojżesza:”Będę,który będę”. I rzekł:”Tak powiesz synom Izraela: „Wieczny posyła mnie do was”

20180108_131623

 

Dzieje Apostolskie

123

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 18

Rdz 35-36,Ps 18,1-20,Łk 18

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

1

 Biblia Aramejska

Księga Rodzaju 35,8

2

Debora piastunka

Księga Rodzaju 24,59

Wyprawili więc swoją siostrę Rebekę,jej piastunkę (…)

patrz  Księga Sędziów 4

4.W tym czasie sporne sprawy Izraela rozsądzała prorokini Debora,żona Lappidota

5.Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama a Betel (…)

Biblia TysiącleciaWtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem, który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu.

Tora-8.I umarła Debora,karmicielka Riwki;i pochowana  została poniżej Bet-El,pod dębem i nazwano imię jego:Dąb płaczu.

 

Ewangelia św.Łukasza

345

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

parusz-faryzeusz

Categories: Czytam Biblię, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 17

Rdz 33-34,Ps 17,Łk 17

12

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

cara’at -poważna choroba skóry

kohanim-kapłani

Jeszua-Jezus

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 16

Rdz 31-32,Ps 16,Łk 16

Opowieść o bogaczu i Łazarzu

Rdz 16,22

I umarł ubogi ,i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama (…)

12

3

„Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu„-David H. Stern

Łono Abrahamowe – zwrot jest konceptem judaistycznym Drugiej Świątyni, który odnosi się do miejsca w Szeolu (greckie Hades), gdzie – jak niektórzy Żydzi wierzyli – prawi po śmierci czekali na Dzień Sądu.

Wikipedia

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 15

Rdz 29-30,Ps 15,Łk 15

123

„Mity hebrajskie. Księga Rodzaju”-R.Graves i R.Patai

 

Łk 15,11-32

Pompeo Batoni, Powrót syna marnotrawnego

Pompeo Batoni, Powrót syna marnotrawnego

Dwa sposoby patrzenia na przypowieść,poprzez:

1.Ojca-radość z powrotu syna,bezwarunkowa miłość do dziecka

2.Starszego brata-żal z powodu niedocenienia przez ojca trwania przy nim i wywiązywania się z wszelkich obowiązków.Poczucie niesprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o przekaz religijny-Podkreślenie bezinteresownej,wybaczającej miłości Boga dla człowieka.

Można także odnieść  ten tekst do części chrześcijan,którzy znani są z tego,że z wielką łatwością przychodzi im ocenianie innych.Mają w sobie spory pierwiastek niechęci do wszystkich innych których uważają za grzeszników.A sami zasklepiają się w postępującym formalizmie,w którym nie ma miejsca na miłosierdzie.

0102

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu

Categories: Czytam Biblię, Mitologicznie, Religijnie | Tagi: , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dzień 9

Rdz 17-18,Ps 9,Łk 9

Łukasz 9,56

Biblia Poznańska

I udali się do innej wioski

Biblia Warszawska

Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie,ale je zachować.I poszli do innej wioski

Komentarz żydowski do Nowego Testamentu inaczej Nowy Testament z perspektywy żydowskiej (KŻNT-NTPŻ)

I poszli dalej do innej miejscowości*

*Niektóre manuskrypty  zawierają :„Nie wiecie z jakiego Ducha jesteście,bo Syn Człowieczy nie przyszedł aby niszczyć ludzkie życie,ale aby zbawić”

 

Categories: Czytam Biblię, Religijnie | Tagi: , , , | Dodaj komentarz

Blog na WordPress.com.