Posts Tagged With: Maria/Maryja

Zaśnięcie Bogurodzicy

Zaśnięcie Bogurodzicy (Uspienije Preswiatoj Bohorodicy)

zaśnięcie bogurodzicyikonografia.pl

Zaśnięcie Bogarodzicy jest ostatnim w roku liturgicznym świętem cerkiewnym z liczby dwunastu. Jest świętem nieruchomym obchodzonym 28/15 sierpnia.

Przeczytaj –TU

ZasniecieBogurodzicylubin.cerkiew.pl

Zostało ustanowione w IV wieku, a oparto je na następujących wydarzeniach.
Po wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego apostołowie rozeszli się w różne strony świata, by głosić ewangelię. Matka Boża została w Jerozolimie i mieszkała w domu ewangelisty Jana Teologa.  Była dla chrześcijan wzorem i umacniała ich w wierze. Pocieszała w różnych trudnych chwilach. Na kilka dni przed końcem jej ziemskiego życia, zjawił się przed nią Archanioł Gabriel i oznajmił o nadejściu chwili, w której Syn przyjmie jej duszę.
Na pogrzebie Bogurodzicy zebrali się rozproszeni po świecie apostołowie. W procesji przenieśli jej ciało do Getsemanii i złożyli w grocie między grobem rodziców i grobem Józefa.

Trzeciego dnia przybył do Jerozolimy apostoł Tomasz, którego nie było przy śmierci i na pogrzebie Matki Bożej. Spóźniony apostoł bardzo chciał po raz ostatni zobaczyć Bogurodzicę. Apostołowie otworzyli grób, ale nie znaleźli tam ciała Marii. Zakłopotanym uczniom Chrystusa ukazała się Matka Boża i powiedziała: „Weselcie się. Będę zawsze modlić się do Boga i prosić mego Syna, by spełnił każdą waszą prośbę”.

W przeddzień święta odprawia się nabożeństwo całonocnego czuwania. Na trzeci dzień od daty Zaśnięcia w wielu świątyniach odprawiany jest tzw. obrzęd pogrzebu Bogurodzicy przed całunem z wizerunkiem Matki Bożej.

swieta.dubicze.com

Reklamy
Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , , | 1 komentarz

Dogmat Wniebowzięcia NMP

W dniu 1 listopada 1950 roku papież Pius XII w konstytucji apostolskiej „MUNIFICENTISSIMUS DEUS” („Najszczodrobliwszy Bóg…”) ogłosił dogmat Wniebowzięcia NMP.

Najistotniejsza jego część brzmi: „… Na chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Maryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem
i duszą została wzięta do nieba…„.

parafia.zachowice.pl

wniebo3zdjęcie z smolice.eu

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

łac. Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum – przedmiot wiary dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia.

wikipedia

Assumption-of-Mary

Muszę tylko dodać,że ja  nie uznaję żadnych dogmatów.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 4 Komentarze

Boże Narodzenie

Ewangelia Pseudo-Mateusza

Boże Narodzenie 13

1. Po pewnym czasie na podstawie edyktu cesarza Augusta ogłoszono, aby każdy zgłosił się w swojej ojczyźnie dla wpisania się na listę. Spis ten sporządził Cyrynus, namiestnik Syrii. Tak więc Józef wraz z Maryją zmuszony był udać się do Betlejem, ponieważ stamtąd pochodził, a Maryja była z pokolenia Judy, z domu i ojczyzny Dawida. (…)

2. Gdy anioł to oznajmił, rozkazał zatrzymać zwierzę juczne – nadszedł bowiem czas rozwiązania -i polecił, by Maryja zsiadła ze zwierzęcia i weszła do podziemnej jaskini, w której nigdy nie było światła, lecz panowała wieczna ciemność, gdyż nie dochodziło tam światło dnia. Kiedy Maryja weszła do środka, grotę oblała jasność, jak gdyby zaświeciło w niej słońca. Boskie światło tak rozjaśniało grotę, jakby to była szósta godzina dnia. I jak długo Maryja tam przebywała, czy w nocy, czy we dnie, światłość owa zawsze świeciła. I tu porodziła Syna, którego, gdy się rodził, otoczyli aniołowie, a gdy się narodził i stanął na swych nogach, natychmiast zaczęli Go wielbić mówiąc: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

 

nolde

Emil Nolde-„Święta noc”
Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 4 Komentarze

Narodzenie Jezusa

Ewangelia Barnaby

Rozdział III-Cudowne narodzenie Jezusa i objawienie się Aniołów,którzy chwalą Boga

 

W tym czasie rządził w Judei Herod z dekretu cesarza Augusta.Piłat był jego zastępcą,a Annasz i Kajfasz kapłanami.Wówczas na mocy dekretu Augusta nastąpił ogólny spis ludności i każdy udawał się do swej ojczyzny i do swego pokolenia,by go zapisano.

Józef,pochodzący z Nazaretu,miasta w Galilei,wyruszył z Maryją,swoją brzemienną małżonką,aby udać się do Betlejem,swojego miasta,jako że był z pokolenia Dawida,aby zostać zapisany,jak tego wymagał dekret cesarski.

Gdy więc przybył do Betlejem,a było to niewielkie miasteczko ,a tłum pielgrzymów był wielki,nie znalazł miejsca;znalazł jednak mieszkanie poza miastem,w zagrodzie zrobionej po to,aby dać przytułek pasterzom.Gdy Józef tam przebywał,dokonały się dla Maryi dni,aby porodziła.

Dziewicę otoczył ogromny blask i porodziła bez bólu swego syna,wzięła go na ramiona i owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie,bo nie było dla nich miejsca w gospodzie.Nad gospodą zaś zstąpiło wielkie mnóstwo aniołów błogosławiąc Boga i zwiastując pokój wszystkim ludziom bogobojnym.

Maryja i Józef chwalili Pana za narodzenie Jezusa i z wielka radością troszczyli się o niego […]

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , | 1 komentarz

Anna matka Marii

Potrójne małżeństwo Anny  (Trinubium Annae)

w Protoewangelii Jakuba

Anna i Emeria były siostrami.Emeria urodziła Elżbietę,matkę Jana Chrzciciela,Anna natomiast miała trzech mężów:Joachima,Kleofasa i Salome.

Tilman Riemenschneider „Święta Anna z Joachimem, Kleofasem i Salome” ok. 1510/10 – Berlin, Bode Museum

Z Joachima Anna zrodziła Maryję,Matkę Chrystusa.Po śmierci Joachima poślubiła Kleofasa,z którego miała córkę imieniem Maria nazywaną Kleofasową ;Kleofas zaś jako ojciec,oddał swemu bratu,Józefowi,Maryję,Matkę Chrystusa,która była jego pasierbicą (filiastra);swoją zaś córkę,którą zrodził z Anny ,dał za żonę Alfeuszowi,z której narodził się Jakub i drugi syn Józef,stąd nazywany Jakubem Alfeuszowym .Gdy zaś umarł Kleofas,Anna po raz trzeci poślubiła męża imieniem Salome,któremu zrodziła trzecią córkę,także nazwaną Maria.Ta zaś poślubiła Zebeusza.Z niej narodzili się Jakub Większy i Jan Ewangelista.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , | 2 Komentarze

Rodzeństwo Jezusa

Łukasz 2,7

I powiła syna pierworodnego,i zawinęła w pieluszki(…)

komentarz

Z określenia,że Maryja urodziła syna swego pierworodnego (prototokon),nie wynika,że po Nim miała dalsze dzieci,a Jezus miał młodsze od siebie rodzeństwo.Przymiotnik powiem prototokos oznacza pierwsze dziecko niezależnie od tego,czy po nim przyszły dalsze,czy też było ono jedynakiem.

Marek 6,3

Czyż On nie jest cieślą,synem Maryi i bratem Jakuba i Józefa,i Judy,i Szymona?I czyż Jego siostry nie żyją tutaj,wśród nas?

także  Mateusz 13,55-56

Biblia Poznańska

Protoewangelia Jakuba 9,105

(…)I sprzeciwił się Józef,i rzekł:”Mam synów,jestem starcem (…)”

Legenda o Św.Józefie Cieśli 2

1.Był pewien człowiek imieniem Józef w mieście Betlejem,należącym do Żydów i będącym miastem króla Dawida

2.a był doskonale wykształcony w mądrości oraz w zawodzie ciesielskim.

3.I ten człowiek imieniem Józef pojął żonę dla związku małżeństwa świętego,i urodziła mu synów oraz córki:czterech chłopców i dwie dziewczynki.Takie były ich imiona:Judasz,Jozetos,Jakub i Szymon.Córki zaś nazywały się Lizja i Lidia.

4.Jednak żona Józefa zmarła,jak postanowiono każdemu człowiekowi,zostawiając Jakuba jako małe dziecko.

Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus. Obraz Guido Reni, ok. 1635.

W większości komentarzy możemy przeczytać,iż Jezus był jedynym  synem Marii i Józefa

oraz ,że teksty z Marka i Mateusza dotyczą jego kuzynów a nie braci.

komentarz Biblia Tysiąclecia

Nie bracia rodzeni, lecz stryjeczni lub cioteczni, albo kuzyni. Język hebr. i aram. nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie bliższych krewnych

Ja uważam,że Jezus prawdopodobnie mógł być jedynakiem,ale miał rodzeństwo przyrodnie;dzieci Józefa z jego poprzedniego małżeństwa.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , , , | Dodaj komentarz

Wniebowzięcie

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Apokryfy o odejściu Maryi

Transitus R

Wniebowzięcie Maryi(,,,)

46.Gdy oni tak wspólnie rozmawiali o nauce i wierze,i wielu innych sprawach,a siedzieli przed bramą grobowca,oto Pan Jezus przybył z niebios,a Michał i Gabriel byli z Nim(…)

47.Wtedy dał znak Michałowi i rzekł Michał w mowie właściwej aniołom,i zstąpiły na nich chmury,a na każdej chmurze tysiące aniołów i śpiewały przed Panem,i rzekł Pan do Michała,aby wziął ciało Maryi na chmurę i złożył je w raju.A gdy ciało Maryi zostało wzięte,powiedział Pan do Apostołów,aby się zbliżyli doń.I gdy oni wstąpili na chmurę i zaśpiewali głosami anielskimi,Pan nakazał chmurom,aby udały się na wschód,ku krainie raju.

48.I skoro zbliżyli się do raju złożyli ciało Maryi pod drzewem życia.I przyniósł Michał jej świętą duszę i złożył w jej ciele.(…)

Guido Reni

Transitus Melitona z Sardes

Pogrzeb i Wniebowzięcie Maryi(…)

15.3 Wtedy rzekł Piotr i inni Apostołowie:”Panie wybrałeś najpierw tę oto służebnicę Twoją,by stała się  dla Ciebie niepokalaną komnatą (…) Jeśliby więc to mogło być w mocy Twojej łaski,wydaje się nam ,sługom Twoim,że jest rzeczą słuszną,aby tak jak Ty przezwyciężywszy śmierć królujesz w chwale,tak również ona po wskrzeszeniu ciała została doprowadzona pełna radości do nieba.

16.1 Wtedy rzekł zbawiciel;”Niech się stanie według waszego zdania!” I nakazał archaniołowi Michałowi,by przeniósł świętą duszę Maryi.I oto Michał archanioł odwalił kamień od wejścia grobu,i rzekł Pan :”Przyjaciółko moja i bliska moja,która nie znalazłaś zepsucia przez współżycie,nie będziesz cierpiała rozkładu ciała w grobie.”2.I natychmiast zmartwychwstała Maryja z grobu,i błogosławiła Pana,o padłszy do Jego stóp powiedziała wielbiąc Go:”Nie mogę Ci oddać godnego podziękowania,Panie,za Twoje niezmierne dobrodziejstwa,których raczyłeś udzielić mnie,Twojej służebnicy.Twoje imię,Zbawco świata,Boże Izraela niech będzie błogosławione na wieki!”

17.1 I ucałowawszy ją odszedł Pan,i duszę jej przekazał aniołom,aby ją zanieśli do raju.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , | 2 Komentarze

Mędrcy ze Wschodu

Na podstawie Ewangelii Dzieciństwa Ormiańskiej

Jezus i Maryja przebywali z dzieciątkiem w grocie,w ukryciu i nie wychodzili,aby nikt o Nim się nie dowiedział.(…),oto Mędrcy ze Wschodu,wyjechawszy ze swoich krajów z liczną armią(…).Trzej królowie  Mędrcy byli braćmi.

Pierwszym był Melkon,król Persów,

drugim Gaspar,król Hindusów.

trzecim Baltazar,król Arabów.

Zastępy ,które im towarzyszyły,liczyły dwanaście tysięcy ludzi,cztery tysiące z każdego królestwa.(…)

Zobaczyli Dziecię w żłobie dla bydląt i królowie,książęta i panowie padli przed Nim na twarz z twarzą zwrócona ku ziemi i cały lud,który był w ich licznym wojsku,każdy po kolei przynosił dary i składał je Mu.

Najpierw przyszedł Gaspar,król Indii.Rozłożył on nard kosztowny,mirrę,aromaty,cynamon,kadzidło oraz inne zapachy i olejki pachnące.I natychmiast woń nieśmiertelności napełniła jaskinię,gdzie przebywali.

Następnie Baltazar,król Arabów,otworzył swoje obfite skarby,aby je ofiarować Dziecięciu,złoto,srebro,drogie kamienie,wspaniałe perły i szafiry wielkiej ceny.

Z kolei Melkon,król Persów,przyniósł mirrę,aloes,purpurę,a także wstęgi lniane.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , , | 1 komentarz

Stosunek Jezusa do matki

Chrystus jest więc jedną osobą, ale ma dwie natury, boską i ludzką. Obie natury tworzą jedną osobę, są złączone, ale – co ważne – nie zmieszane.

mateusz.pl

Jaka więc była ludzka natura Jezusa do swojej matki

Ewangelia św.Jana 19

 25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Ewangelia św.Jana 2

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto*? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

W komentarzach do Biblii przeczytałam,że

*Jezus posłużył się tutaj wyrazem „Niewiasto” w odniesieniu do swojej Matki przypuszczalnie także dlatego, że chciał podkreślić Jej nową godność w stosunku do całej ludzkości, nawiązując do pierwszej niewiasty-matki Ewy

Może i tak jest-nie kwestionuje

Ale zabrakło mi w Jezusie natury ludzkiej,bo czyż w godzinie śmierci patrząc na stroskaną twarz matki,która stoi pod krzyżem nie powinien chociaż raz zwrócić się do niej-Matko.Tak po ludzku.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , | 3 Komentarze

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.