Posts Tagged With: Nowy Testament

Marta i Maria

Łukasz 10

38. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu

39. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.

40.Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
41 .A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,
42. a potrzeba <mało albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona»

Biblia Tysiąclecia
katolik.pl

katolik.pl

Zawsze na wzór daje nam się Marię,która porzuciła krzątaninę dnia codziennego i z uwagą wsłuchuje się w to co mówi Jezus.

Marta to ta która nie odnalazła w sobie tej najlepszej cząstki

Może Marta też chciałaby poświęcić chociaż chwile u stóp Jezusa i wsłuchać się w Jego słowa.Ale  ona ma naturę bardziej praktyczną.Wie,że nie samym Słowem dane jest żyć człowiekowi.Bez Marty nie ma możliwości istnienie życie jakie jest nam dane.

Żeby Maria mogła słuchać,Marta musi pracować.

Reklamy
Categories: Niedziela z ..., Religijnie | Tagi: , , | Dodaj komentarz

Rodzeństwo Jezusa

Łukasz 2,7

I powiła syna pierworodnego,i zawinęła w pieluszki(…)

komentarz

Z określenia,że Maryja urodziła syna swego pierworodnego (prototokon),nie wynika,że po Nim miała dalsze dzieci,a Jezus miał młodsze od siebie rodzeństwo.Przymiotnik powiem prototokos oznacza pierwsze dziecko niezależnie od tego,czy po nim przyszły dalsze,czy też było ono jedynakiem.

Marek 6,3

Czyż On nie jest cieślą,synem Maryi i bratem Jakuba i Józefa,i Judy,i Szymona?I czyż Jego siostry nie żyją tutaj,wśród nas?

także  Mateusz 13,55-56

Biblia Poznańska

Protoewangelia Jakuba 9,105

(…)I sprzeciwił się Józef,i rzekł:”Mam synów,jestem starcem (…)”

Legenda o Św.Józefie Cieśli 2

1.Był pewien człowiek imieniem Józef w mieście Betlejem,należącym do Żydów i będącym miastem króla Dawida

2.a był doskonale wykształcony w mądrości oraz w zawodzie ciesielskim.

3.I ten człowiek imieniem Józef pojął żonę dla związku małżeństwa świętego,i urodziła mu synów oraz córki:czterech chłopców i dwie dziewczynki.Takie były ich imiona:Judasz,Jozetos,Jakub i Szymon.Córki zaś nazywały się Lizja i Lidia.

4.Jednak żona Józefa zmarła,jak postanowiono każdemu człowiekowi,zostawiając Jakuba jako małe dziecko.

Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus. Obraz Guido Reni, ok. 1635.

W większości komentarzy możemy przeczytać,iż Jezus był jedynym  synem Marii i Józefa

oraz ,że teksty z Marka i Mateusza dotyczą jego kuzynów a nie braci.

komentarz Biblia Tysiąclecia

Nie bracia rodzeni, lecz stryjeczni lub cioteczni, albo kuzyni. Język hebr. i aram. nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie bliższych krewnych

Ja uważam,że Jezus prawdopodobnie mógł być jedynakiem,ale miał rodzeństwo przyrodnie;dzieci Józefa z jego poprzedniego małżeństwa.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , , , | Dodaj komentarz

Dobry Łotr

Ewangelia wg św.Łukasza 23

39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

41 My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

42 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Biblia Tysiąclecia

Łukasz 23,43

Zaprawdę powiadam ci,jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju

Biblia Poznańska

Apostolski symbol wiary

…umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa…

Zawsze się zastanawiałam jak mógł Jezus obiecać łotrowi,że „Dziś ze Mną będziesz w raju‚-jak sam zstąpił do piekieł?

Kiedyś przeczytałam (tylko już niestety nie pamiętam gdzie),że może nastąpiła pomyłka przy kopiowaniu tekstu.

I powinno być (zmienione miejsce przecinka)

Zaprawdę, powiadam ci dziś ,ze Mną będziesz w raju.

Wtedy tekst brzmi bardziej logicznie i prawdopodobnie.

***

Złoczyńca zwany Dobrym Łotrem

W Ewangelii Nikodema ma na imię Dyzma

W Cyklu Piłata;:Opowiadanie Józefa z Arymatei- Demas

Categories: Religijnie | Tagi: , , , | 2 Komentarze

Stosunek Jezusa do matki

Chrystus jest więc jedną osobą, ale ma dwie natury, boską i ludzką. Obie natury tworzą jedną osobę, są złączone, ale – co ważne – nie zmieszane.

mateusz.pl

Jaka więc była ludzka natura Jezusa do swojej matki

Ewangelia św.Jana 19

 25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 27 Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Ewangelia św.Jana 2

1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto*? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

W komentarzach do Biblii przeczytałam,że

*Jezus posłużył się tutaj wyrazem „Niewiasto” w odniesieniu do swojej Matki przypuszczalnie także dlatego, że chciał podkreślić Jej nową godność w stosunku do całej ludzkości, nawiązując do pierwszej niewiasty-matki Ewy

Może i tak jest-nie kwestionuje

Ale zabrakło mi w Jezusie natury ludzkiej,bo czyż w godzinie śmierci patrząc na stroskaną twarz matki,która stoi pod krzyżem nie powinien chociaż raz zwrócić się do niej-Matko.Tak po ludzku.

Categories: Religijnie | Tagi: , , , , , | 3 Komentarze

Blog na WordPress.com.